Posted by Tadeusz
Jakie są tematy terapii alkoholowej?

Terapia alkoholizmu to proces długotrwały, w którym osoby uzależnione biorą udział, ponieważ postanowiły się leczyć. W zależności od etapu, na jakim jest człowiek uzależniony, zaleca się dodatkowo terapię grupową, spotkania grup Anonimowych Alkoholików (terapia aa), które pomagają w przezwyciężeniu nałogu. […]

Continue Reading