Posted by Tadeusz
Jak rozpoznać alkoholizm

Alkoholizm – choroba cywilizacyjna?      Alkohol jest znany człowiekowi od dawna, niezależnie od warstwy społecznej skutki nadużywania alkoholu dotykają kolejno najbliższą rodzinę, lokalną społeczność, otoczenie, miasto i jego politykę. Mijają wieki, a ludzie nadal szukają rozrywki, rozwiązania swoich problemów, a […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Znani alkoholicy, którzy wygrali z nałogiem

Dla społeczeństwa problem alkoholizmu jest czymś, z czym musi borykać się od wielu wieków. Łatwy dostęp do alkoholu, coraz wcześniejszy wiek inicjacji alkoholowej, społeczne przyzwolenie, a nawet presja rówieśników w kierunku wspólnego odurzania się skutkuje coraz większym odsetkiem młodocianych alkoholików, […]

Continue Reading