Posted by Tadeusz
Fazy uzależnienia od alkoholu

Choroba alkoholowa rozwija się powoli, następujące po sobie fazy i ich niepokojące objawy uzależnienia pomagają w określeniu na jakim etapie rozwoju choroby człowiek się znajduje, a tym samym w określeniu stopnia trudności walki z nałogiem. Miłe złego początki Podczas imprezy, […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Alkoholizm zgubą wielkich w historii

Alkohol to używka znana od czasów starożytnego Egiptu. Choć minęło wiele wieków,  można powiedzieć, że jego wpływ na cywilizację I człowieka nie zmienia się. Alkoholizm dotykał wszystkich warstw społecznych. Piwo i gorzałka wśród chłopstwa i biedoty, bo różne odmiany win, […]

Continue Reading