Posted by Tadeusz
Ile kosztuje leczenie alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu stosuje się poprzez różne formy terapii, zwykle jest to psychoterapia zorientowana na problem uzależnienia. Nad cały procesem czuwa psychoterapeuta, który uzyskał potrzebne uprawnienia i wiedzę potrzebną do skutecznego pomagania. Niezależnie od tego, czy potrzeba skorzystać z terapii bezpłatnej […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Fazy uzależnienia od alkoholu

Choroba alkoholowa rozwija się powoli, następujące po sobie fazy i ich niepokojące objawy uzależnienia pomagają w określeniu na jakim etapie rozwoju choroby człowiek się znajduje, a tym samym w określeniu stopnia trudności walki z nałogiem. Miłe złego początki Podczas imprezy, […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Powikłania związane z alkoholizmem

Uzależnienie od alkoholu wiąże się z szeregiem konsekwencji. Choroba ma wpływ na zdrowie, kontakty społeczne i psychikę człowieka, nie tylko jego samego, także osób mu najbliższych, te ostatnie, nawet po wyleczeniu z alkoholizmu często bardzo trudno jest naprawić. Alkohol i […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Alkoholizm zgubą wielkich w historii

Alkohol to używka znana od czasów starożytnego Egiptu. Choć minęło wiele wieków,  można powiedzieć, że jego wpływ na cywilizację I człowieka nie zmienia się. Alkoholizm dotykał wszystkich warstw społecznych. Piwo i gorzałka wśród chłopstwa i biedoty, bo różne odmiany win, […]

Continue Reading