Posted by Tadeusz
Powikłania związane z alkoholizmem

Uzależnienie od alkoholu wiąże się z szeregiem konsekwencji. Choroba ma wpływ na zdrowie, kontakty społeczne i psychikę człowieka, nie tylko jego samego, także osób mu najbliższych, te ostatnie, nawet po wyleczeniu z alkoholizmu często bardzo trudno jest naprawić. Alkohol i […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Alkoholizm zgubą wielkich w historii

Alkohol to używka znana od czasów starożytnego Egiptu. Choć minęło wiele wieków,  można powiedzieć, że jego wpływ na cywilizację I człowieka nie zmienia się. Alkoholizm dotykał wszystkich warstw społecznych. Piwo i gorzałka wśród chłopstwa i biedoty, bo różne odmiany win, […]

Continue Reading
Posted by Tadeusz
Znani alkoholicy, którzy wygrali z nałogiem

Dla społeczeństwa problem alkoholizmu jest czymś, z czym musi borykać się od wielu wieków. Łatwy dostęp do alkoholu, coraz wcześniejszy wiek inicjacji alkoholowej, społeczne przyzwolenie, a nawet presja rówieśników w kierunku wspólnego odurzania się skutkuje coraz większym odsetkiem młodocianych alkoholików, […]

Continue Reading