Posted by Tadeusz
Znani alkoholicy, którzy wygrali z nałogiem

Dla społeczeństwa problem alkoholizmu jest czymś, z czym musi borykać się od wielu wieków. Łatwy dostęp do alkoholu, coraz wcześniejszy wiek inicjacji alkoholowej, społeczne przyzwolenie, a nawet presja rówieśników w kierunku wspólnego odurzania się skutkuje coraz większym odsetkiem młodocianych alkoholików, […]

Continue Reading